Czym jest Nowa Żywność?

Nowa żywność to żywność lub jej składnik, która do maja 1997 r. była rzadko spożywana w Unii Europejskiej (UE) bądź wcale. 1997 rok, to rok, w którym weszły w życie pierwsze przepisy w sprawie nowej żywności w UE...

Continue reading