Substancje dodatkowe – wybrane akty prawne

Poniżej podaję przydatne akty prawne, dotyczące substancji dodatkowych stosowanych w żywności.

Substancje dodatkowe – przydatne akty prawne
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz.U. 2010 nr 232 poz. 1525 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011
  r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji
  dodatkowych (Dz. U. 2011 nr 91 poz. 525)
 3. Dyrektywa 96/85/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. zmieniająca dyrektywę 95/2/WE o dodatkach do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące
 4. Dyrektywa 96/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. zmieniająca dyrektywę 94/35/WE w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych
 5. Dyrektywa 95/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące
 6. Dyrektywa 94/36/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 30 czerwca 1994 r.w sprawie barwników używanych w środkach spożywczych
 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 94/35/WE z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych
 8. Rozporządzenie
  Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. U. WE L 354 z 31.12.2008, str. 16–33 z późn. zm.)
 9. Rozporządzenie Komisji (UE)
  nr 1131/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do
  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w
  odniesieniu do glikozydów stewiolowych Tekst mający znaczenie dla EOG (Dz. U. L 295 z 12.11.2011, str. 205–211)

 

ZapiszZapisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.