Żywność ekologiczna vs konwencjionalna

Istnieją wyraźne różnice pomiędzy ekologicznymi i nieekologicznymi produktami, analizy przeprowadzone przez międzynarodowy zespół ekspertów, w tym ekspertów z Katedry Żywności Funkcjionalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa SGGW wskazują, że

 • ekologiczne surowce i produkty roślinne zawierają o blisko 60 % więcej kluczowych przeciwutleniaczy i mniej toksycznego metalu, kadmu, niż surowce uprawiane konwencjonalnie
 • produkty roślinne z upraw konwencjonalnych zawierały czterokrotnie więcej pozostałości pestycydów w porównaniu do produktów ekologicznych
 • mleko i mięso ekologiczne zawierają około 50 % więcej dobroczynnych kwasów omega-3 w porównaniu do produktów konwencjonalnych,
 • ekologiczne mięso charakteryzuje się nieco mniejszą zawartością dwóch nasyconych kwasów tłuszczowych (mirystynowego i palmitynowego), których spożywanie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego,
 • mleko ekologiczne zawiera o 40 % więcej sprzężonego kwasu linolowego (CLA),
 • mleko ekologiczne zawiera nieco więcej żelaza, witaminy E i niektórych karotenoidów,
 • mleko konwencjonalne zawiera o 74 % więcej jodu, a także nieznacznie więcej selenu.

Oryginalne artykuły dotyczące porównania  produktów ekologicznych z konwencjonalnym znajdziesz poniżej:

 • Baranski, M., Srednicka-Tober, D., Volakakis, N., Seal, C., Sanderson, R., Stewart, G.B., Benbrook, C., Biavati, B., Markellou, E., Giotis, C., Gromadzka-Ostrowska, J., Rembialkowska, E., Skwarlo-Sonta, K., Tahvonen, R., Janovska, D., Niggli, U., Nicot, P. & Leifert, C. (2014) Higher antioxidant and lower cadmium concentrations and lower incidence of pesticide residues in organically grown crops: a systematic literature review and meta-analyses. British Journal of Nutrition. 112, 794-811. tutaj
 • Srednicka-Tober, D., Baranski, M., Seal, C., Sanderson, R., Benbrook, C., Steinshamn, H., Gromadzka-Ostrowska, J., Rembialkowska, E., Skwarlo-Sonta, K., Eyre, M., Cozzi, G., Larsen, M.K., Jordon, T., Niggli, U., Sakowski, T., Calder, P.C., Burdge, G.C., Sotiraki, S., Stefanakis, A., Stergiadis, S., Yolcu, H., Chatzidimitriou, E., Butler, G., Stewart G., Leifert, C. (2016) Higher PUFA and omega-3 PUFA, CLA, α-tocopherol and iron, but lower iodine and selenium concentrations in organic milk: A Systematic Literature Review and Meta- and Redundancy Analyses. British Journal of Nutrition. 115, 1043-1060. tutaj
 • Srednicka-Tober, D., Baranski, M., Sea, C., Sanderson, R., Benbrook, C., Steinshamn, H., Gromadzka-Ostrowska, J., Rembialkowska, E., Skwarlo-Sonta, K., Eyre, M., Cozzi, G., Larsen, M.K., Jordon, T., Niggli, U., Sakowski, T., Calder, P.C., Burdge, G.C., Sotiraki, S., Stefanakis, A., Yolcu, H., Stergiadis, S., Chatzidimitriou, E., Butler, G., Stewart G., Leifert C. (2016) Composition differences between organic and conventional meat; a systematic literature review and meta-analysis. British Journal of Nutrition. 115, 994-1011. tutaj
Akty prawne regulujące rolnictwo ekologiczne i obrót produktami z upraw i hodowli ekologicznych:

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. 2009 nr 116 poz. 975 z późn. zm.)
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. 2015 poz. 497)
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. UE L 189, 20.7.2007 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 354/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 889/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 106, 9.4.2014, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (DZ. Urz. UE L 334, 12.12.2008, p. 25–52 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 505/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające i poprawiające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. UE L 154, 15.6.2012, p. 12–19, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. UE L 250, 18.9.2008, p. 1–84 z póżn. zm.)
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 392/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 w odniesieniu do systemu kontroli produkcji ekologicznej (Dz.U. UE L 118 z 30.4.2013, str. 5—14)
Unijne logo produkcji ekologicznej:

Format ogólny numerów identyfikacyjnych jest następujący: AB-CDE-999

gdzie:
1) „AB” jest kodem ISO określonym w art. 58 ust. 1 lit. a) i dotyczy państwa, w którym odbywają się kontrole;
2) „CDE” jest terminem złożonym z trzech liter nadanych przez Komisję lub każde państwo członkowskie, takim jak „bio”, „öko”, „org” lub „eko”, stanowiącym odniesienie do zastosowanych metod produkcji ekologicznej, zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. b); oraz
3) „999” jest numerem referencyjnym, złożonym z maksymalnie trzech cyfr

W Polsce numery identyfikacyjne będą następujące od PL-EKO-01 do PL-EKO-11 i zależą od jednostki certyfikującej.


PL-EKO-01 EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o.o. 
PL-EKO-02 PNG Sp. z o.o.
PL-EKO-03 COBICO Sp. z o.o.
PL-EKO-04 BIOEKSPERT Sp. z o.o
PL-EKO-05 BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o
PL-EKO-06 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
PL-EKO-07 AGRO BIO TEST Sp. z o.o.
PL-EKO-08 TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o
PL-EKO-09 Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.
PL-EKO-10 SGS Polska Sp. z o.o.
PL-EKO-11 DQS Polska Sp. z o.o.

Autor: dr inż. Katarzyna Świąder,
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW
Źródła powołano w artykule

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.