Gdzie szukać piśmiennictwa?

Gdzie szukać piśmiennictwa? To jedne z najczęstszych pytań jakie słyszę od moich studentów. Dlatego postanowiłam przygotować Wam informacje  na temat najczęściej wykorzystywanych baz do wyszukiwania książek i czasopism naukowych. Bazę tę będę na bieżąco uzupełniać o kolejne przydatne linki.

Biblioteki

 • Biblioteka wirtualna SGGW tutaj
Bazy czasopism i książek:
 • NCBI National Center for Biotechnology Information Search database – dostępu do informacji biomedycznych tutaj
 • Bookshelf zapewnia bezpłatny dostęp online do książek i dokumentów w dziedzinie nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia tutaj
 • PubMed zawiera ponad 26 milionów cytowań literatury biomedycznej z bazy MEDLINE, czasopism przyrodniczych i książek online tutaj
 • PMC PubMed Central® (PMC) to darmowy archiwum pełnotekstowych biomedycznych i przyrodniczych czasopism Amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia National Library of Medicine (NIH / NLM) tutaj
 • PubChem baza informacji o związkach chemicznych tutaj
 • Ebsco bazy EBSCOhost są najczęściej używanymi, zasobami informacyjnymi online dla dziesiątek tysięcy instytucji z całego świata tutaj 
 • Scopus jest największą bazą abstraktów i cytowań literatury fachowej: czasopism, książek i materiałów konferencyjnych tutaj
 • Ovid baza artykułów i badań biomedycznych tutaj
 • Web of Science (dawniej Web of Knowledge) jest czołową platformą badawczą, która ułatwia szybkie znalezienie, analizowanie i udostępnianie informacji z dziedzin nauk ścisłych, nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych tutaj

Streszczenia książek, artykułów, wywiadów:
Darmowe książki:

Informacje o GMO
 • Euginius European GMO Initiative for a Unified Database System tutaj 
 • GMO compass tutaj
 • Rejestr GMO tutaj
Autor: dr inż. Katarzyna Świąder,
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.