Tłuszcze trans rewolucja w USA, cisza w Polsce

Czy wiesz, że syntetyczne tłuszcze trans są przyczyną choroby niedokrwiennej serca i tysiąca zawałów serca kończących się śmiercią każdego roku.

Amerykańska Agencja do spraw Bezpieczeństwa Żywności i Leków (US Food and Drug Administration) opierając się na dokładnej analizie dowodów naukowych, ustaliła, że częściowo uwodornione oleje, które są głównym źródłem kwasów tłuszczowych trans w żywności przetworzonej, nie są ” ogólnie uznane za bezpieczne” lub GRAS do stosowania w żywności. Producenci żywności będą mieli trzy lata, aby usunąć je z produktów żywnościowych. Nie oznacza to jednak, że za trzy lata półki sklepowe w Stanach Zjednoczonych będą wolne od tłuszczów trans. FDA umożliwiła producentom oznaczanie żywności „zero tłuszczów trans „, jeśli zawiera mniej niż pół grama na porcję.
W Stanach Zjednoczonych od 2006 roku, producenci mają obowiązek umieszczać informację o zawartości tłuszczów trans w produkcie na etykiecie określającej wartość odżywczą produktu. FDA szacuje, że w latach 2003 i 2012, konsumpcja produktów zawierających tłuszcze trans spadła o 78 procent i że zasady etykietowania oraz ograniczanie ich stosowania przez przemysł spożywczy były kluczowymi czynnikami w informowaniu konsumentów o możliwości dokonywania zdrowszych wyborów i tym samym ograniczenie tłuszczów trans w spożywanej żywności. Chociaż spożycie tłuszczów trans znacznie spadło to ogólne pobranie tłuszczów trans z dietą pozostaję nadal problemem zdrowotnym w Stanach. Instytut Medycyny w Stanach zaleca aby spożywanie tłuszczów trans być tak niskie, jak to możliwe.
Jeśli chodzi o zalecenia Instytutu Żywności i Żywienia, to w kwestii tłuszczów są one następujące:
„Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności zwierzęcych, a także produktów zawierających dużo cholesterolu i izomery trans nienasyconych kwasów tłuszczowych.”
A jak jest rozwiązana w Polsce kwestia etykietowania żywności zawierającej tłuszcze trans?
W dniu 22 listopada 2011 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Wprowadzone regulacje mają za zadanie dokonanie aktualizacji, uproszczenia i ujednolicenia prawa żywnościowego UE dotyczącego znakowania żywności w zakresie wymagań ogólnych, a także wymagań dotyczących podawania informacji o wartości odżywczej. Nowe przepisy mają ułatwić konsumentom dokonanie właściwego wyboru  przy zakupie żywności. Głównym celem tego rozporządzenia jest przede wszystkim dostarczanie pełnych i zgodnych z prawem informacji, a także zapewnienie harmonijnego funkcjonowania rynku wewnętrznego obrotu żywnością. 

Idee są zacne, ale jak wyglądają w praktyce?

Nowe przepisy weszły w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tj. 13 grudnia 2011 roku. Przedsiębiorstwa sektora spożywczego miały trzy lata na dostosowanie się do nowych zasad, gdyż przepisy rozporządzenia stosuje się od 13 grudnia 2014 roku. Natomiast w przypadku wprowadzenia informacji o wartości odżywczej, w tym obowiązkowego umieszczanie na etykiecie informacji o zawartości tłuszczów trans, w przypadku większości producentów (cześć producentów już umieszcza na etykiecie informację o zawartości tłuszczów trans w produkcie) poczekamy do 13 grudnia 2016 roku.

Autor: dr inż. Katarzyna Świąder,
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

Źródło:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm451237.htm
http://izz.waw.pl
http://cdr.gov.pl

#tłuszcze trans #niezdrowetłuszczetrans #etykietowanietłuszczówtrans

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.